Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 677/18 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza 2018-11-29 08:51
Zarządzenie nr 676/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-11-29 08:49
Zarządzenie nr 675/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2019 rok 2018-11-29 08:47
Zarządzenie nr 674/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-11-29 08:43
Zarządzenie nr 673/18 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-11-29 08:42
Zarządzenie nr 672/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsosz w 2018 r. , w Otwartych Konkursach Ofert 2018-11-29 08:40
Zarządzenie nr 670/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 502/17 z dnia 2 października 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2018-10-26 09:43
Zarządzenie nr 669/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-10-26 09:07
Zarządzenie nr 668/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-10-26 09:06
Zarządzenie nr 667/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-10-26 09:05
Zarządzenie nr 666/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 ? 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Klub dziecięcy dla Wąsosza!" 2018-10-26 09:05
Zarządzenie nr 665/18 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2018-10-26 09:01
Zarządzenie nr 664/18 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza 2018-10-25 09:10
Zarządzenie nr 663/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-10-25 09:08
Zarządzenie nr 662/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 651/18 Burmistrza Wąsosza z dnia 29 sierpnia 2018 roku 2018-10-25 09:05
Zarządzenie nr 661/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-10-25 09:04
Zarządzenie nr 660/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz 2018-10-25 09:02
Zarządzenie nr 659/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione 2018-10-25 08:49
Zarządzenie nr 658/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019 2018-10-25 08:46
Zarządzenie nr 657/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-10-25 08:44
Zarządzenie nr 656/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-10-25 08:43
Zarządzenie nr 655/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-09-12 11:45
Zarządzenie nr 654/18 z dnia 3 września 2018 roku sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2018-09-12 11:43
Zarządzenie nr 653/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-09-12 11:37
Zarządzenie nr 652/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2018 2018-09-12 11:34
Zarządzenie nr 651/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2019 2018-09-12 11:30
Zarządzenie nr 650/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2018-09-12 11:29
Zarządzenie nr 649/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-09-12 11:27
Zarządzenie nr 648/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie prawa pierwokupu Gminy Wąsosz 2018-09-12 11:25
Zarządzenie nr 647/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-09-12 11:23
Zarządzenie nr 646/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły 2018-09-12 11:21
Zarządzenie nr 645/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-23 09:16
Zarządzenie nr 644/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2018-08-23 09:14
Zarządzenie nr 643/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-23 09:11
Zarządzenie nr 642/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-08-23 09:09
Zarządzenie nr 641/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-23 09:08
Zarządzenie nr 640/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obsługi informatycznej miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz 2018-08-23 09:05
Zarządzenie nr 639/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-08-23 09:03
Zarządzenie nr 638/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-08-23 09:02
Zarządzenie nr 637/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 502/17 z dnia 2 października 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2018-08-23 09:02
Zarządzenie nr 636/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 2018-08-23 08:57
Zarządzenie nr 635/18 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-08-14 10:33
Zarządzenie nr 634/18 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Burmistrza Wąsosza nr 611/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-14 10:31
Zarządzenie nr 633/18 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany 2018-08-14 10:31
Zarządzenie nr 632/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-14 10:31
Zarządzenie nr 631/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-08-14 08:24
Zarządzenie nr 630/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-08-14 08:22
Zarządzenie nr 629/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wykazu lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy Wąsosz 2018-08-14 08:23
Zarządzenie nr 628/18 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-08-14 08:19
Zarządzenie nr 627/18 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-08-14 08:18
Zarządzenie nr 626/18 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza 617/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-14 08:17
Zarządzenie nr 625/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-07-31 11:45
Zarządzenie nr 624/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-07-12 08:49
Zarządzenie nr 623/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) pni drzew 2018-07-12 08:50
Zarządzenie nr 622/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-07-12 08:42
Zarządzenie nr 621/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska 2018-07-12 08:40
Zarządzenie nr 620/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości 2018-07-12 08:38
Zarządzenie nr 619/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wąsosz w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa 2018-07-12 08:37
Zarządzenie nr 618/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-07-12 08:36
Zarządzenie nr 617/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-28 10:49
Zarządzenie nr 616/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2018-06-27 12:13
Zarządzenie nr 615/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2018-06-27 12:12
Zarządzenie nr 614/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2018 r. 2018-06-27 12:10
Zarządzenie nr 613/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-06-27 12:08
Zarządzenie nr 612/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-06-27 12:06
Zarządzenie nr 611/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-06-27 12:05
Zarządzenie nr 610/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-06-27 12:03
Zarządzenie nr 609/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-06-27 12:02
Zarządzenie nr 608/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:31
Zarządzenie nr 607/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:31
Zarządzenie nr 606/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:30
Zarządzenie nr 605/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:28
Zarządzenie nr 604/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:27
Zarządzenie nr 603/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:26
Zarządzenie nr 602/18 z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-06-18 14:25
Zarządzenie nr 601/18 z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-06-18 14:22
Zarządzenie nr 600/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2018-06-18 14:20
Zarządzenie nr 599/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-06-18 14:18
Zarządzenie nr 598/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-28 09:35
Zarządzenie nr 597/18 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-28 09:33
Zarządzenie nr 596/18 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-28 09:32
Zarządzenie nr 595/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-05-28 09:31
Zarządzenie nr 594/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-28 09:29
Zarządzenie nr 593/18 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-28 09:27
Zarządzenie nr 592/18 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-28 09:26
Zarządzenie nr 591/18 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-28 09:25
Zarządzenie nr 590/18 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-28 09:08
Zarządzenie nr 589/18 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V 2018-05-28 09:05
Zarządzenie nr 588/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-05-28 09:03
Zarządzenie nr 587/18 z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-05-28 09:00
Zarządzenie nr 586/18 z dnia 02 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-28 08:59
Zarządzenie nr 585/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-05-10 12:17
Zarządzenie nr 584/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-05-10 12:11
Zarządzenie nr 583/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia 2018-05-10 11:51
Zarządzenie nr 582/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-05-10 11:50
Zarządzenie nr 581/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-05-10 11:48
Zarządzenie nr 580/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) pni drzew 2018-05-10 11:47
Zarządzenie nr 579/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania nieruchomości Gminy Wąsosz na lata 2018-2020 2018-04-20 11:10
Zarządzenie nr 578/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 573/18 Burmistrza Wąsosza z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-16 13:09
Zarządzenie nr 577/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-16 13:08
Zarządzenie nr 576/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2018-04-18 11:50
Zarządzenie nr 575/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-12 10:26
Zarządzenie nr 574/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-12 10:25
Zarządzenie nr 573/18 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-12 10:22
Zarządzenie nr 572/18 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-04-12 10:21
Zarządzenie nr 571/18 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2018-04-12 10:19
Zarządzenie nr 570/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-04-12 10:17
Zarządzenie nr 569/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-04-12 10:10
Zarządzenie nr 568/18 z dnia 25 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia 2018-04-12 10:03
Zarządzenie nr 567/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. 2018-04-12 10:02
Zarządzenie nr 566/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-04-12 10:01
Zarządzenie nr 565/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-04-11 14:47
Zarządzenie nr 564/18 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-03-19 12:48
Zarządzenie nr 563/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności zabudowy 2018-03-19 12:46
Zarządzenie nr 562/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-03-19 08:09
Zarządzenie nr 561/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-03-19 08:09
Zarządzenie nr 560/18 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości w granicy działki nr 305/2 obręb Pobiel 2018-03-19 08:07
Zarządzenie nr 559/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz 2018-03-19 08:06
Zarządzenie nr 558/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-02-13 14:01
Zarządzenie nr 557/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-02-13 14:00
Zarządzenie nr 556/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2018-02-13 13:55
Zarządzenie nr 555/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2018-02-13 13:54
Zarządzenie nr 554/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-02-13 13:53
Zarządzenie nr 553/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2018-02-13 13:13
Zarządzenie nr 552/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2018 2018-02-13 13:11
Zarządzenie nr 551/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 546/18 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-02-13 13:05
Zarządzenie nr 550/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 2018-02-13 12:59
Zarządzenie nr 549/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2018-01-29 15:47
Zarządzenie nr 548/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-01-29 15:45
Zarządzenie nr 547/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-01-29 15:44
Zarządzenie nr 546/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-01-29 15:33
Zarządzenie nr 545/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2018-01-29 15:32
Zarządzenie nr 544/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie: przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 305/2 o pow. 0,2300 z przeznaczeniem na cele rolne położonej w obrębie miejscowości Pobiel 2018-01-29 15:31
Zarządzenie nr 543/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-01-29 15:28
Zarządzenie nr 542/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gminnej 2018-01-29 15:27
Zarządzenie nr 541/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu 2018-01-29 15:27