Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 375/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2017-01-31 07:31
Zarządzenie nr 374/16 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 30/15 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2017-01-31 07:30
Zarządzenie nr 373/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 2017-01-31 07:28
Zarządzenie nr 372/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2017-01-31 07:27
Zarządzenie nr 371/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu mienia komunalnego 2017-01-31 07:26
Zarządzenie nr 370/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu mienia komunalnego 2017-01-31 07:24
Zarządzenie nr 369/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2017 2016-12-19 12:48
Zarządzenie nr 368/16 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-12-12 09:11
Zarządzenie nr 367/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-12-12 09:10
Zarządzenie nr 366/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2016-12-12 09:04
Zarządzenie nr 365/16 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2016-12-12 09:01
Zarządzenie nr 364/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-12-05 08:12
Zarządzenie nr 363/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-12-05 08:10
Zarządzenie nr 362/16 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap IV 2016-11-25 11:17
Zarządzenie nr 361/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) lokomotywy wąskotorowej spalinowej wraz z zestawem wagonów 2016-11-18 08:42
Zarządzenie nr 360/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-11-18 08:40
Zarządzenie nr 359/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2016-11-18 08:39
Zarządzenie nr 358/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-11-17 12:39
Zarządzenie nr 357/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2016-11-17 12:26
Zarządzenie nr 356/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-11-17 12:17
Zarządzenie nr 355/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 262/16 z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-11-17 12:14
Zarządzenie nr 354/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2017 rok 2016-11-17 12:05
Zarządzenie nr 353/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości w granicach działek nr 173/1, 174/1, 175/1 obręb Wąsosz 2016-11-15 09:36
Zarządzenie nr 352/16 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 167/1 obręb Wąsosz 2016-11-09 11:04
Zarządzenie nr 351/16 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-11-09 10:58
Zarządzenie nr 350/16 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-11-09 10:55
Zarządzenie nr 349/16 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-11-09 10:50
Zarządzenie nr 348/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-10-28 14:55
Zarządzenie nr 347/16 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-10-28 14:53
Zarządzenie nr 346/16 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-10-28 14:51
Zarządzenie nr 345/16 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2016 rok 2016-10-12 13:55
Zarządzenie nr 344/16 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2016 roku 2016-10-12 13:53
Zarządzenie nr 343/16 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych 2016-10-11 09:21
Zarządzenie nr 342/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-10-10 15:27
Zarządzenie nr 341/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-10-10 15:24
Zarządzenie nr 340/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 334/16 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-10-10 15:21
Zarządzenie nr 339/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-10-10 15:17
Zarządzenie nr 338/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2016-10-10 15:15
Zarządzenie nr 337/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-10-10 15:09
Zarządzenie nr 336/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 2016-09-29 12:41
Zarządzenie nr 335/16 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-09-29 12:39
Zarządzenie nr 334/16 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-09-29 12:38
Zarządzenie nr 333/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-09-29 12:37
Zarządzenie nr 332/16 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego 2016-09-29 12:34
Zarządzenie nr 331/16 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego 2016-09-29 12:32
Zarządzenie nr 330/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie weryfikacji stanu zatrudnienia w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Wąsoszu 2016-09-29 12:30
Zarządzenie nr 329/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie weryfikacji stanu zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2016-09-29 12:28
Zarządzenie nr 328/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie weryfikacji stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych Gminy Wąsosz 2016-09-29 12:27
Zarządzenie nr 327/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie weryfikacji stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu 2016-09-29 12:25
Zarządzenie nr 326/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2016-09-29 12:00
Zarządzenie 325/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 321/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-09-29 11:57
Zarządzenie nr 324/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2016-09-02 08:21
Zarządzenie nr 323/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zaniechania wykonania prawa pierwokupu 2016-09-02 07:09
Zarządzenie nr 322/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2017 2016-09-02 07:08
Zarządzenie nr 321/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-09-02 07:06
Zarządzenie nr 320/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-09-02 07:04
Zarządzenie nr 319/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-09-02 07:02
Zarządzenie nr 318/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-09-02 07:01
Zarządzenie Nr 317/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienie mienia komunalnego 2016-08-29 12:23
Zarządzenie Nr 316/16 z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-08-29 12:21
Zarządzenie Nr 315/16 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-08-29 12:20
Zarządzenie Nr 314/16 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 2016-08-29 12:19
Zarządzenie Nr 313/16 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 2016-08-29 12:08
Zarządzenie Nr 312/16 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017 2016-08-29 12:06
Zarządzenie Nr 311/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości 2016-08-29 12:04
Zarządzenie Nr 310/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2016-08-29 12:03
Zarządzenie Nr 309/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-08-29 12:01
Zarządzenie Nr 308/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-08-29 11:59
Zarządzenie Nr 307/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-08-29 11:56
Zarządzenie Nr 306/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-08-29 11:55
Zarządzenie Nr 305/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 2016-08-29 11:46
Zarządzenie Nr 304/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-08-29 11:44
Zarządzenie Nr 303/16 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-08-29 11:43
Zarządzenie Nr 302/16 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-29 11:41
Zarządzenie Nr 301/16 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-29 11:40
Zarządzenie Nr 300/16 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-29 11:38
Zarządzenie Nr 299/16 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2016-08-29 08:37
Zarządzenie Nr 298/16 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-08-29 08:36
Zarządzenie Nr 297/16 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-08-29 08:35
Zarządzenie Nr 296/16 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2016-08-29 08:33
Zarządzenie Nr 295/16 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 87/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawienie oraz najmowanie nieruchomości stanowiące własność gminy Wąsosz 2016-08-29 08:31
Zarządzenie Nr 294/16 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2016-08-29 08:30
Zarządzenie Nr 293/16 z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-08-29 08:28
Zarządzenie Nr 292/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-08-29 08:27
Zarządzenie Nr 291/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-07-14 08:53
Zarządzenie Nr 290/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2015 - 2030 2016-07-14 08:53
Zarządzenie Nr 289/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego 2016-07-14 08:53
Zarządzenie Nr 288/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego 2016-07-14 08:52
Zarządzenie Nr 287/16 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-07-14 08:52
Zarządzenie Nr 286/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 2016-07-14 08:52
Zarządzenie Nr 285/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-07-14 08:52
Zarządzenie Nr 284/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2016-07-14 08:51
Zarządzenie Nr 283/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-07-14 08:51
Zarządzenie Nr 282/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2016 roku 2016-07-14 08:51
Zarządzenie Nr 281/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2016-07-14 08:50
Zarządzenie Nr 280/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-06-21 12:29
Zarządzenie Nr 279/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-21 12:28
Zarządzenie Nr 278/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-21 12:24
Zarządzenie Nr 277/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-21 12:24
Zarządzenie Nr 276/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-21 12:25
Zarządzenie Nr 275/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2016-06-21 12:16
Zarządzenie Nr 274/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste 2016-06-21 13:18
Zarządzenie Nr 273/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-06-21 09:48
Zarządzenie Nr 272/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-06-21 09:55
Zarządzenie Nr 271/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 263/16 z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2016-06-21 09:42
Zarządzenie Nr 270/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-06-21 09:31
Zarządzenie Nr 269/16 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 530/2014 z dnia 2 września 2014r. dot. powołania komisji do spraw mieszkaniowych 2016-06-21 09:28
Zarządzenie nr 268/16 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-06-06 11:31
Zarządzenie nr 267/16 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego 2016-06-06 11:26
Zarządzenie nr 266/16 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-06 11:25
Zarządzenie nr 265/16 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-06 11:24
Zarządzenie nr 264/16 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-06-06 11:21
Zarządzenie nr 263/16 z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2016-06-06 10:48
Zarządzenie nr 262/16 z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-06-06 10:46
Zarządzenie nr 261/16 z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z akwenu wodnego w miejscowości Kowalowo 2016-06-06 10:44
Zarządzenie nr 260/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-06-03 07:35
Zarządzenie nr 259/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-03 07:34
Zarządzenie nr 258/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-06-03 07:33
Zarządzenie nr 257/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, w związku ze zbyciem przed upływem 5 lat lokalu mieszkalnego zakupionego od Gminy Wąsosz położonego we Wrzącej Śląskiej 2016-05-02 11:40
Zarządzenie nr 256/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z akwenu wodnego w miejscowości Kowalowo 2016-05-02 11:38
Zarządzenie nr 255/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-05-02 11:37
Zarządzenie nr 254/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza 2016-05-02 11:36
Zarządzenie nr 253/16 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-04-29 14:09
Zarządzenie nr 252/16 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-04-29 14:08
Zarządzenie nr 251/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-04-29 14:05
Zarządzenie nr 250/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-04-29 14:04
Zarządzenie nr 249/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-04-29 14:02
Zarządzenie nr 248/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-04-29 14:00
Zarządzenie nr 247/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2016-04-29 13:38
Zarządzenie nr 246/16 z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w Wąsoszu przy ul. 700-lecia 2016-04-29 13:37
Zarządzenie nr 245/16 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości od "KRUSZGEO" - Wielkopolskie Kopalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-04-27 12:46
Zarządzenie nr 244/16 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-04-27 12:44
Zarządzenie nr 243/16 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/16 z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-04-27 12:43
Zarządzenie nr 242/16 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia 2016-04-27 12:39
Zarządzenie nr 241/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2016-03-22 10:35
Zarządzenie nr 240/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wynajmu mienia komunalnego 2016-03-22 10:34
Zarządzenie nr 239/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-22 10:32
Zarządzenie nr 238/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-22 10:31
Zarządzenie nr 237/16 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-03-22 10:30
Zarządzenie nr 236/16 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-03-22 10:29
Zarządzenie nr 235/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-17 09:34
Zarządzenie nr 234/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-17 09:34
Zarządzenie nr 233/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-17 09:32
Zarządzenie nr 232/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2016-03-17 09:32
Zarządzenie nr 231/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-03-17 09:27
Zarządzenie nr 230/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-03-07 15:16
Zarządzenie nr 229/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-03-07 15:15
Zarządzenie nr 228/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-03-07 15:13
Zarządzenie nr 227/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy 2016-03-07 15:12
Zarządzenie nr 226/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 218/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-03-07 13:03
Zarządzenie nr 225/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 13:02
Zarządzenie nr 224/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 13:01
Zarządzenie nr 223/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 13:00
Zarządzenie nr 222/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 12:59
Zarządzenie nr 221/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 12:57
Zarządzenie nr 220/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-03-07 12:55
Zarządzenie nr 219/16 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-03-04 08:26
Zarządzenie nr 218/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-03-04 08:24
Zarządzenie nr 217/16 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 2016-03-04 08:25
Zarządzenie nr 216/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-25 10:50
Zarządzenie nr 215/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-25 10:49
Zarządzenie nr 214/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wynajmu mienia komunalnego 2016-02-25 10:48
Zarządzenie nr 213/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wynajmu mienia komunalnego 2016-02-25 10:47
Zarządzenie nr 212/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-22 09:03
Zarządzenie nr 211/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-22 09:02
Zarządzenie nr 210/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem miejsca handlowego na placu miejskim w Wąsoszu przy ul. Korczaka 2016-02-22 09:00
Zarządzenie nr 209/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu 2016-02-22 09:01
Zarządzenie nr 208/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-02-16 10:00
Zarządzenie nr 207/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-02-16 09:59
Zarządzenie nr 206/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-16 09:58
Zarządzenie nr 205/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-16 09:57
Zarządzenie nr 204/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-16 09:56
Zarządzenie nr 203/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-16 09:56
Zarządzenie nr 202/16 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-16 09:55
Zarządzenie nr 201/16 z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2016 2016-02-16 09:53
Zarządzenie nr 200/16 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:29
Zarządzenie nr 199/16 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:27
Zarządzenie nr 198/16 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:26
Zarządzenie nr 197/16 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:26
Zarządzenie nr 196/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2016-02-15 14:24
Zarządzenie nr 195/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:23
Zarządzenie nr 194/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-15 14:22
Zarządzenie nr 193/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-11 07:44
Zarządzenie nr 192/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-11 07:43
Zarządzenie nr 191/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-10 14:20
Zarządzenie nr 190/16 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2016-02-10 14:19
Zarządzenie nr 189/16 z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-10 14:16
Zarządzenie nr 188/16 z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-10 14:15
Zarządzenie nr 187/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-08 14:38
Zarządzenie nr 186/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-02-08 14:33
Zarządzenie nr 185/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem miejsca handlowego na placu miejskim w Wąsoszu przy ul. Korczaka 2016-02-08 14:32
Zarządzenie nr 184/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2016-02-08 14:10
Zarządzenie nr 183/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz posiadacza samoistnego gruntu 2016-01-27 08:48
Zarządzenie nr 182/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości 2016-01-27 08:44
Zarządzenie nr 181/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 2016-01-27 08:43
Zarządzenie nr 180/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2016-01-25 12:08
Zarządzenie nr 179/16 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-01-25 12:06
Zarządzenie nr 178/16 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 65/15 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2016-01-25 12:07
Zarządzenie nr 177/16 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2016-01-25 12:07
Zarządzenie nr 176/16 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zniesienia współwłasności 2016-01-25 12:07