Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ROK 2019 - KATALOG -
ROK 2018 - KATALOG -
ROK 2017 - KATALOG -
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 13.05.2019 r. 2019-05-23 13:51
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 - II SA/WR 12.19 2019-05-23 13:47
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 26.11.2018 r. 2018-12-12 12:29
Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - dotyczy dla inwestycji pod nazwą: budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2018-12-12 12:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2018-04-17 12:16
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 147 w obrębie Bełcz Mały, gm. Wąsosz 2018-04-06 10:12
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2018-03-20 13:01
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: prowadzenie hodowli bydła opasowego o łącznej obsadzie 118 DJP w planowanym budynku inwentarskim - oborze, oraz budowa przejazdowego silosu na kiszonkę realizowanego na dz. nr 266/2 w obrębie Pobiel 2017-12-28 12:07
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 227, 228/1, 228/2, 229, 293, 287/3 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-12-05 11:07
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-11-13 13:36
Wydanie decyzji nr OR.6220.4.12.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-09-20 11:29
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V, oraz częściowa wymiana kanalizacji deszczowej realizowana na działkach w obrębie miejscowości Górka Wąsoska oraz Wąsosz, gmina Wąsosz 2017-09-15 11:35
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-09-11 13:54
Uchylenie decyzji nr OR.6220.4.7.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-25 10:10
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230, 145, 150, 151 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-09 11:02
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 227, 228/1, 228/2, 229, 293, 287/3 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-08-08 13:05
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa instalacji do stabilizacji i zestalania odpadów realizowanego na dz. nr 144/2 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-06-22 14:15
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa trzech ziemnych zbiorników wodnych - stawów rybnych o łącznej powierzchni 3,360 ha realizowanego na dz. nr 265/3, 266/1, 267/3 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2017-06-21 14:52
Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo 2017-06-21 14:51
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanego na dz. nr 140/1, 144/2, 227, 228/2, 228/1, 229, 230 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2017-05-09 14:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obory o obsadzie 111,75 DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę realizowanego na dz. nr 618 w obrębie Płoski, gm. Wąsosz 2017-03-16 12:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V 2017-01-20 12:51
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V 2017-01-20 12:50
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu - dotyczy obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:35
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów spółdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:32
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-12-06 14:31
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 98 w obrębie Pobiel, gm. Wąsosz 2016-12-06 12:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-10-18 08:46
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów spółdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-10-17 08:36
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-09-08 08:06
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2ZA umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h realizowanego na dz. nr 108 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2016-08-09 10:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032 2016-08-09 10:07
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - obręb geodezyjny Pobiel 2015-08-24 10:29
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: modernizacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych realizowana na dz. nr 117/5, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz dz. nr 131/3, 287/4, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2015-06-03 06:57
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa obory krów zasuszonych, jałowników, cielętników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 231/1, 233, 234/1, obręb Kamień Górowski, gm. Wąsosz 2015-05-26 13:21
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: realizacja stacji demontażu pojazdów na dz. nr 24, obręb Górka Wąsoska, gm. Wąsosz 2015-04-08 13:29
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: zbieranie i czasowe magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego na dz. nr 49, obręb Wąsosz 2014-11-24 15:07
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.7.6.2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: rekultywacja kwater nr 1 i 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 228/2, 131/3, 132/1, 133, 134/1, 134/2 wszystkie obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2014-08-21 09:27
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.4.6.2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ustanowienie nowego obszaru górniczego "Zubrza II" realizowanego na dz. nr 696/1, 696/2, 696/5, 696/8 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2014-08-21 09:26
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2014-02-12 11:47
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-01-09 09:22
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: udostępnienie i eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Kąkolno" realizowanego na dz. nr 11/1 obręb Kąkolno, gm. Wąsosz 2014-02-12 11:43
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 513/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:09
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 506 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:05
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 2,5 MW realizowanego na dz. nr 516, 517/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-11-15 11:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap III 2013-11-15 11:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.5.11.2013 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 1,5 MW realizowanego na dz. nr 506 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-09-20 10:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.4.11.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej Pobiel o mocy ok. 2,5 MW realizowanego na dz. nr 516, 517/1 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2013-09-20 10:34
Przekazanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Górze do uzgodnienia i do zaopiniowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 130kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 30+778 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2013-06-17 11:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.1.7.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji paliw oraz studni głębinowej realizowana na dz. nr 147/3 obręb Chocieborowice, gm. Wąsosz 2013-03-06 09:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BOŚ.6220.8.5.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy krów o obsadzie 538,4 DJP realizowanej na dz. nr 1/6 obręb Kowalowo, gm. Wąsosz 2013-02-26 13:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nr BOŚ.6220.6.5.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2012-08-28 07:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nr BOŚ.6220.5.5.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 2012-08-28 07:28
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu punktu zbierania (gromadzenia) zużytych katalizatorów realizowanego na dz. nr 48 obręb Bartków, gm. Wąsosz 2012-08-03 09:54
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 130kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 30+778 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2012-08-03 09:48
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 100kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 32+278 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2012-08-03 08:40
Wydanie na rzecz Kopalni Kruszywa "Zubrza" Dariusz Świtała, ul. Bączkiewicza 1B/5, 63-900 Rawicz decyzji nr BOŚ.6220.6.11.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Poszerzenie granic złoża "Zubrza" i planowane poszerzenie granic eksploatacji realizowane na dz. nr 696/2 obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2012-04-27 12:18
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji przemysłowej produkcji energii odnawialnej - Wąsosz realizowanej na dz. nr 230, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2012-04-23 09:04
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-12-28 07:17
Wydanie na rzecz Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN", ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno działającego w imieniu gminy Wąsosz decyzji nr BOŚ.6220.13.9.2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-12-28 07:18
Wydanie decyzji nr BOŚ.6220.12.5.2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja punktu zbierania złomu realizowanego na dz. nr 698/1, obręb Wąsosz 2011-12-28 07:11
Wydanie na rzecz CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław, w imieniu którego działa Agata Lew - Dyrektor ds. Zagospodarowania Odpadów i Rozwoju decyzję nr BOŚ.6220.8.10.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowana na dz. nr 131/3, 133, 228/2, 228/1, 229 wszystkie obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2011-12-09 14:38
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla P4 Sp. z o.o. realizowanej na dz. nr 68/1, obręb Wąsosz 2011-12-05 15:21
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów współdziałających - wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:32
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:26
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz - etap II 2011-11-24 11:24
Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia rynku i ulic okalających w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Wąsoszu wraz z budową małej architektury oraz remontem elewacji 2011-11-23 11:50
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji punktu zbierania złomu realizowanej na dz. nr 698/1, obręb Wąsosz 2011-11-22 13:41
Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji do biosuszenia, biostabilizacji oraz kompostowania odpadów realizowana na dz. nr 117/3, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2011-10-31 11:46
Wszczęcie postępowania administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy 100kW przy jazie "LECHITÓW" na rzece Barycz w km 32+278 wraz z przepławką dla ryb i przyłączem elektroenergetycznym SN 20kV realizowanej na dz. nr 1, 142, 143, 169, 179/1, 180/3, 174, 188/1, 181 wszystkie obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz, dz. nr 631, obręb Lechitów, gm. Wąsosz 2011-09-02 12:20
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowanej na dz. nr 131/3, 133, 228/2, 228/1, 229, 230 wszystkie obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2011-08-19 11:56
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji odkrywkowej surowców ceramiki budowlanej ze złoża "Górna Wrończa" realizowanej na dz. nr 128/1, 128/4 wszystkie obręb Wrząca Śląska, gm. Wąsosz 2011-06-28 10:49
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2011-05-13 12:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-03-04 10:41
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji odkrywkowej złóż kruszywa naturalnego SUŁÓW WIELKI, SUŁÓW WIELKI I, SUŁÓW WIELKI II realizowanej na dz. nr 98, 127/2, 128/3, 129/2 wszystkie obręb Sułów Wielki, gm. Wąsosz 2011-01-18 14:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-11-02 08:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-11-02 08:26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w postępowaniu: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Pobiel" realizowanego na dz. nr 251/2, 252, 254, 257, 262/1, 270/3, 271, 582, 583, 584, obręb Pobiel, gm. Wąsosz 2010-10-25 09:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w postępowaniu: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanego na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-10-25 09:02
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-30 08:30
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:55
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:53
OBWIESZCZENIE o możliwości składania uwag i wniosków - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-09-07 09:50
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów współdziałających z prośbą o wydanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 2010-09-07 09:47
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji odbioru i zagospodarowania gazu wysypiskowego na terenie Zakładu Utylizacji Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej realizowanej na dz. nr 228/2, 132/1, 133, 134/1, 134/2, 131/2, 131/3, obręb Rudna Wielka, gm. Wąsosz 2010-07-30 12:56
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu: Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, wysokości całkowitej 98,7 m wraz z niezbędną infrastrukturą dodatkową na działce nr 28, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2010-05-07 12:58
Zakończenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynków magazynowo - produkcyjnych na zakład recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku; zakład przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów oraz punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowanego na działce nr 519/4, obręb Wąsosz 2010-04-23 08:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kowalowo I" realizowanej na dz. nr 774/8, 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, 778, 649/1, obręb Czeladź Wielka, gm. Wąsosz 2010-04-21 13:22
Wszczęcie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, wysokości całkowitej 98,7 m wraz z niezbędną infrastrukturą dodatkową na działce nr 28, obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz 2010-03-18 12:10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa studni wierconej nr XIA o zdolności poboru wody podziemnej w ilości 35,0 m3/h i wykonaniu nadziemnej obudowy studni typu Lange wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym na działce nr 34/11, obręb Świniary, gm. Wąsosz 2010-02-18 12:28