Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Zwołanie XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Dnia 26 lutego 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się  XXXV SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalnościGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. oraz przedstawienie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Wąsosz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 13. Podjecie uchwały w sprawie przyznania dotacji na parce konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 14. Podjecie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
 15. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 oraz zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2014r.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18.  Odpowiedzi na interpelacje.
 19.  Wolne głosy i wnioski.
 20.  Zakończenie.        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 19-02-2014 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 19-02-2014 13:11