Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 572/14 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-12-02 12:59
Zarządzenie nr 571/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-11-25 08:09
Zarządzenie nr 570/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2014 roku 2014-11-25 08:08
Zarządzenie nr 569/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2014 rok 2014-11-25 08:05
Zarządzenie nr 568/14 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 563/14 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-24 15:12
Zarządzenie nr 567/14 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-11-24 15:10
Zarządzenie nr 566/14 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2015 rok 2014-11-24 15:03
Zarządzenie nr 565/14 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2015 - 2025 2014-11-24 14:56
Zarządzenie nr 564/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-11-21 13:48
Zarządzenie nr 563/14 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-21 13:46
Zarządzenie nr 562/14 z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 539/14 z dnia 25 września 2014r. do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 723 położonej w Wąsoszu 2014-11-21 13:43
Zarządzenie nr 561/14 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-11-21 13:41
Zarządzenie nr 560/14 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-11-21 13:40
Zarządzenie nr 559/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie poddaniu się egzekucji tytułem zabezpieczenia zwrotu zaciągniętej pożyczki 2014-11-21 13:38
Zarządzenie nr 558/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2014-11-21 13:33
Zarządzenie nr 557/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-11-21 13:31
Zarządzenie nr 556/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 551/14 z dnia 10 października 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-11-21 13:29
Zarządzenie nr 555/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-11-21 13:27
Zarządzenie nr 554/14 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-11-21 13:26
Zarządzenie nr 553/14 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-11-21 13:24
Zarządzenie nr 552/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2014-10-24 09:17
Zarządzenie nr 551/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-10-24 09:16
Zarządzenie nr 550/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2014-10-24 09:14
Zarządzenie nr 549/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-10-24 09:11
Zarządzenie nr 548/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 241/12 z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-10-22 13:53
Zarządzenie nr 547/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2014-10-22 13:52
Zarządzenie nr 546/14 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-10-22 13:51
Zarządzenie nr 545/14 z dnia 08 października 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-21 10:35
Zarządzenie nr 544/14 z dnia 08 października 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-21 10:35
Zarządzenie nr 543/14 z dnia 02 października 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-21 10:34
Zarządzenie nr 542/14 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wąsosz" 2014-10-20 13:20
Zarządzenie nr 541/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-10-20 13:16
Zarządzenie nr 540/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-10-20 13:15
Zarządzenie nr 539/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-10-20 13:10
Zarządzenie nr 538/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-20 10:20
Zarządzenie nr 537/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-20 10:17
Zarządzenie nr 536/14 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 10:16
Zarządzenie nr 535/14 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie przejęcia nieruchomości 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 534/14 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 0.4038ha położoną w obrębie miasta Wąsosza 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 533/14 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 532/14 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 531/14 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 530/14 z dnia 02 września 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw mieszkaniowych 2014-10-03 12:50
Zarządzenie nr 529/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-09-03 12:07
Zarządzenie nr 528/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-09-03 12:05
Zarządzenie nr 527/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-09-03 12:03
Zarządzenie nr 526/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015 2014-09-03 12:02
Zarządzenie nr 525/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-09-01 14:55
Zarządzenie nr 524/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-09-01 14:54
Zarządzenie nr 523/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2014-08-19 11:33
Zarządzenie nr 522/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-08-19 11:26
Zarządzenie nr 521/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości 2014-08-19 11:25
Zarządzenie nr 520/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-08-19 11:24
Zarządzenie nr 519/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-08-19 11:22
Zarządzenie nr 518/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-08-19 11:21
Zarządzenie nr 517/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2014-08-18 14:23
Zarządzenie nr 516/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-08-18 14:22
Zarządzenie nr 515/14 z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu 2014-08-18 14:21
Zarządzenie nr 514/14 z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2014-08-18 14:19
Zarządzenie nr 513/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2015 2014-08-18 11:48
Zarządzenie nr 512/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku. 2014-08-18 11:40
Zarządzenie nr 511/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-08-18 11:38
Zarządzenie nr 510/14 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie uzupełnienia zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 473/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miejskiego Wąsosza nr 82/99 z dnia 27.09.1999r. i uzupełnienia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej aktem notarialnym Rep. "A" nr 4926/1999 z dnia 05.10.1999r. 2014-08-18 11:36
Zarządzenie nr 509/14 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie uzupełnienia zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 472/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miejskiego Wąsosza nr 154/98 z dnia 04.02.1998r. i uzupełnienia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej aktem notarialnym Rep. "A" nr 4933/1999 z dnia 05.10.1999r. 2014-08-18 11:35
Zarządzenie nr 508/14 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-08-12 09:25
Zarządzenie nr 507/14 z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-08-12 08:24
Zarządzenie nr 506/14 z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-08-12 08:24
Zarządzenie nr 505/14 z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-08-12 08:23
Zarządzenie nr 504/14 z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-08-12 08:21
Zarządzenie nr 503/14 z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-08-12 08:19
Zarządzenie nr 502/14 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-07 13:26
Zarządzenie nr 501/14 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-07 13:24
Zarządzenie nr 500/14 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu 2014-08-07 13:23
Zarządzenie nr 499/14 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-08-07 09:52
Zarządzenie nr 498/14 z dnia 01 lipca 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza Nr 540/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Wąsosz oraz Urzędu Miejskiego Wąsosza z późniejszymi zmianami 2014-08-07 09:50
Zarządzenie nr 497/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-07-01 13:30
Zarządzenie nr 496/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2014-07-01 13:29
Zarządzenie nr 495/14 z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2014 r. 2014-07-01 13:20
Zarządzenie nr 494/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-07-01 13:18
Zarządzenie nr 493/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-07-01 13:15
Zarządzenie nr 492/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-07-01 13:14
Zarządzenie nr 491/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-06-30 12:01
Zarządzenie nr 490/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-06-30 11:59
Zarządzenie nr 489/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 2014-06-30 11:58
Zarządzenie nr 488/14 z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-06-12 10:29
Zarządzenie nr 487/14 z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-06-12 10:28
Zarządzenie nr 486/14 z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-06-12 10:25
Zarządzenie nr 485/14 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od osoby fizycznej 2014-06-12 10:22
Zarządzenie nr 484/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-12 10:20
Zarządzenie nr 483/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-12 10:19
Zarządzenie nr 482/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-20 13:38
Zarządzenie nr 481/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-20 13:38
Zarządzenie nr 480/14 z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Wąsosz 2014-05-06 09:28
Zarządzenie nr 479/14 z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-06 09:28
Zarządzenie nr 478/14 przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-16 13:51
Zarządzenie nr 477/14 przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-16 13:50
Zarządzenie nr 476/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:25
Zarządzenie nr 475/14 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 14:11
Zarządzenie nr 474/14 nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2014-05-16 13:49
Zarządzenie nr 474/13 z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miejskiego Wąsosza nr 82/99 z dnia 27.09.1999r. i uzupełnienia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej aktem notarialnym Rep. "A" nr 4926/1999 z dnia 05.10.1999r. 2014-05-06 09:18
Zarządzenie nr 472/14 z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miejskiego Wąsosza nr 154/98 z dnia 04.02.1998r. i uzupełnienia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej aktem notarialnym Rep. "A" nr 4933/1999 z dnia 05.10.1999r. 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 471/14 z dnia 09 kwietnia 2014r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Wąsosz, wykorzystywanych do działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej 2014-05-06 14:08
Zarządzenie nr 470/14 z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 469/14 z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 468/14 z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia w drodze drugich rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 14/6 o pow. 3,3497ha położonej w obrębie Wrząca Śląska 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 467/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 466/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:19
Zarządzenie nr 465/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:20
Zarządzenie nr 464/14 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia 2014-05-06 09:20
Zarządzenie nr 463/14 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Wąsosza stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2014-05-06 09:20
Zarządzenie nr 462/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:20
Zarządzenie nr 461/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2014-05-06 09:20
Zarządzenie nr 460/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 459/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 458/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 457/14 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 456/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 439/14 z dnia 10 stycznia 2014r. do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 198/2 położonej w Wąsoszu 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 455/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 454/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:21
Zarządzenie nr 453/14 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:22
Zarządzenie nr 452/14 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od osoby fizycznej 2014-05-06 09:22
Zarządzenie nr 451/14 z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2014 2014-05-06 09:22
Zarządzenie nr 450/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:22
Zarządzenie nr 449/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2014-05-06 09:22
Zarządzenie nr 448/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:23
Zarządzenie nr 447/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji emisji, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów i ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2014-05-06 09:23
Zarządzenie nr 446/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem gminy Wąsosz oraz inwentaryzacji tego majątku 2014-05-06 09:23
Zarządzenie nr 445/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego Wąsosza 2014-05-06 09:18
Zarządzenie nr 444/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urzędu Miejskiego Wąsosz 2014-05-06 09:18
Zarządzenie nr 443/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia w użyczenie części nieruchomości położonej w Wąsoszu przy ul. Kolejowej 2014-05-06 09:18
Zarządzenie nr 442/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:18
Zarządzenie nr 441/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:17
Zarządzenie nr 440/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:17
Zarządzenie nr 439/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-05-06 09:17
Zarządzenie nr 438/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:17
Zarządzenie nr 437/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2014-05-06 09:17
Zarządzenie nr 436/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Wąsosza 2014-05-06 09:17