Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 435/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 2014-01-13 14:19
Zarządzenie nr 434/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2014-01-13 14:20
Zarządzenie nr 433/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2014-01-13 14:15
Zarządzenie nr 432/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-12-23 12:48
Zarządzenie nr 431/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2014 2013-12-23 12:47
Zarządzenie nr 430/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-12-23 12:43
Zarządzenie nr 429/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2013 rok 2013-12-23 12:40
Zarządzenie nr 428/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2013 roku 2013-12-23 12:23
Zarządzenie nr 427/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-12-23 12:21
Zarządzenie nr 426/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-12-23 12:20
Zarządzenie nr 425/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-12-23 12:17
Zarządzenie nr 424/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-12-23 12:14
Zarządzenie nr 423/13 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości 2013-12-23 12:13
Zarządzenie nr 422/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2013-11-26 11:08
Zarządzenie nr 421/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-11-26 11:07
Zarządzenie nr 420/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości 2013-11-26 11:05
Zarządzenie nr 419/13 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-11-26 11:04
Zarządzenie nr 418/13 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-11-26 13:48
Zarządzenie nr 417/13 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 2013-11-15 10:48
Zarządzenie nr 416/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-11-15 10:47
Zarządzenie nr 415/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-11-15 10:40
Zarządzenie nr 414/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 2013-11-15 10:39
Zarządzenie nr 413/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2014 rok 2013-11-15 10:36
Zarządzenie nr 412/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-11-07 14:26
Zarządzenie nr 411/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-11-07 08:12
Zarządzenie nr 410/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2013-10-31 10:31
Zarządzenie nr 409/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-10-31 10:32
Zarządzenie nr 408/13 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-10-31 10:24
Zarządzenie nr 407/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie opracowania procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2013-10-25 13:39
Zarządzenie nr 406/13 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-10-25 13:39
Zarządzenie nr 405/13 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-10-21 14:54
Zarządzenie nr 404/13 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-10-21 14:50
Zarządzenie nr 403/13 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-10-21 14:49
Zarządzenie nr 402/13 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-10-21 14:48
Zarządzenie nr 401/13 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-10-21 14:46
Zarządzenie nr 400/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Wąsosza nr 393/13 z dnia 27 sierpnia 2013r. 2013-10-24 14:02
Zarządzenie nr 399/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości 2013-10-03 07:46
Zarządzenie nr 398/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-10-03 07:44
Zarządzenie nr 397/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-10-03 07:44
Zarządzenie nr 396/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-10-02 14:23
Zarządzenie nr 395/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-10-02 14:22
Zarządzenie nr 394/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 309/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji placówek oświatowych objętych systemem oświaty, prowadzonych przez Gminę Wąsosz w roku szkolnym 2012/2013 oraz na rok szkolny 2013/2014 2013-10-01 11:31
Zarządzenie nr 393/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-09-25 09:31
Zarządzenie nr 392/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-09-25 09:28
Zarządzenie nr 391/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-09-25 09:26
Zarządzenie nr 390/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-09-25 09:25
Zarządzenie nr 389/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2013-09-13 11:00
Zarządzenie nr 388/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2013-09-13 11:00
Zarządzenie nr 387/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2014 2013-08-26 14:32
Zarządzenie nr 386/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-08-26 14:31
Zarządzenie nr 385/13 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-08-26 14:29
Zarządzenie nr 384/13 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku 2013-08-26 14:26
Zarządzenie nr 383/13 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-08-26 14:22
Zarządzenie nr 382/13 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-08-26 14:19
Zarządzenie nr 381/13 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie sprzedaży przyczepy stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2013-08-26 11:18
Zarządzenie nr 380/13 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014 2013-08-12 13:55
Zarządzenie nr 379/13 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od osoby fizycznej 2013-07-19 13:12
Zarządzenie nr 378/13 z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie powołania Stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku trwałego, będącego własnością Gminy Wąsosz oraz d/s. szacowania wartości środków trwałych 2013-07-19 13:10
Zarządzenie nr 377/13 z dnia 09 lipca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza Nr 301/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-07-19 13:07
Zarządzenie nr 376/13 z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-07-19 13:05
Zarządzenie nr 375/13 z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-07-19 13:03
Zarządzenie nr 374/13 z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-07-16 11:49
Zarządzenie nr 373/13 z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-16 11:47
Zarządzenie nr 372/13 z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-07-09 08:17
Zarządzenie nr 371/13 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2013-07-09 08:15
Zarządzenie nr 370/13 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2013 r. 2013-07-09 08:13
Zarządzenie nr 369/13 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-07-09 07:28
Zarządzenie nr 368/13 z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2013-07-09 07:24
Zarządzenie nr 367/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wąsosz 2013-07-08 13:38
Zarządzenie nr 366/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2013-06-27 09:10
Zarządzenie nr 365/13 z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 362/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-06-20 11:49
Zarządzenie nr 364/13 z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-06-20 11:44
Zarządzenie nr 363/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-06-05 07:53
Zarządzenie nr 362/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-06-05 07:54
Zarządzenie nr 361/13 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 304/12 z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2013-05-22 14:15
Zarządzenie nr 360/13 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-05-20 08:42
Zarządzenie nr 359/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-05-20 08:40
Zarządzenie nr 358/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-05-20 08:39
Zarządzenie nr 357/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-05-20 08:38
Zarządzenie nr 356/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-05-20 08:37
Zarządzenie nr 355/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-05-20 08:36
Zarządzenie nr 354/13 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-05-20 08:34
Zarządzenie nr 353/13 z dnia 06 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-05-09 12:30
Zarządzenie nr 352/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-05-09 12:21
Zarządzenie nr 351/13 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-05-09 12:22
Zarządzenie nr 350/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2013-05-06 13:45
Zarządzenie nr 349/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2013-04-30 10:08
Zarządzenie nr 348/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-04-30 10:07
Zarządzenie nr 347/13 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-30 10:05
Zarządzenie nr 346/13 z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie sprostowania umowy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-04-12 13:07
Zarządzenie nr 345/13 z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 13:06
Zarządzenie nr 344/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-04-12 13:04
Zarządzenie nr 343/13 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 13:01
Zarządzenie nr 342/13 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia 2013-04-12 12:58
Zarządzenie nr 341/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2013-04-12 12:57
Zarządzenie nr 340/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim Wąsosza w 2013 roku 2013-04-12 07:40
Zarządzenie nr 339/13 z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres 3 lat działki niezabudowanej nr 146 o pow. 0,55 ha z przeznaczeniem na cele rolne, położonej obrębie miejscowości Drozdowice Wielkie 2013-04-12 07:40
Zarządzenie nr 338/13 z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia łącznej hipoteki umownej na nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Gminy Wąsosz, położonych w obrębie miasta Wąsosz 2013-04-12 07:40
Zarządzenie nr 337/13 z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:39
Zarządzenie nr 336/13 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-04-12 07:39
Zarządzenie nr 335/13 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:39
Zarządzenie nr 334/13 z dnia 14 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 309/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w zasad opracowania arkuszy organizacji placówek oświatowych objętych systemem oświaty, prowadzonych przez Gminę Wąsosz w roku szkolnym 2012/2013 oraz na rok szkolny 2013/2014 2013-04-12 07:39
Zarządzenie nr 333/13 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2013-04-12 07:38
Zarządzenie nr 332/13 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-04-12 07:38
Zarządzenie nr 331/13 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-04-12 07:38
Zarządzenie nr 330/13 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/07 Burmistrza Wąsosza z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-04-12 07:38
Zarządzenie nr 329/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:38
Zarządzenie nr 328/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2013 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 327/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zbycia w drodze ponownych rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 707/1 o pow. 0,5007ha położonej w obrębie Wąsosza 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 326/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 325/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Wąsosz, wykorzystywanych do działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 324/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2013-04-12 07:37
Zarządzenie nr 322/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 321/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 320/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 319/13 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 rok 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 318/13 z dnia 14 stycznia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza Nr 540/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Wąsosz oraz Urzędu Miejskiego Wąsosza z późniejszymi zmianami 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 317/13 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-04-12 07:36
Zarządzenie nr 316/13 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-04-12 07:35