Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Zwołanie XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Dnia 14 grudnia 2012r. o godz. 10 .00 w Urzędzie Miejskim  Wąsosza odbędzie się  XXI SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na 2013r.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego.

7. Podjęcie uchwały   w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

8. Podjecie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście Wąsosz.

10.Podjecie uchwały w sprawie dostosowania opisu obwodów  głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz.

11.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XI/71/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy : deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego ,leśnego i od nieruchomości.

12.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 09 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata  2013-2017

14.Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie  zadania  inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – II etap”

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2012r.

16.Informacje Przewodniczącego Rady.

17.Odpowiedzi na interpelacje.

18.Wolne głosy i wnioski.

19.Zakończenie.        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 10-12-2012 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 10-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 10-12-2012 12:49