Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Zwołanie XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 15 czerwca2012 r. o godz. 10.00 - XVI SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

P o r z ą d e k   o b r a d   s e s j i :

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

3.    Interpelacje i zapytania radnych.

4.    Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz i sprawozdania finansowego za 2011r.,

b)    przedstawienie opinii RIO ,

c)    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

d)    dyskusja,

e)    podjęcie uchwał.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Wąsosz.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na 2012r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2012-2022.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2012r.

11.  Informacje Przewodniczącego Rady.

12.  Odpowiedzi na interpelacje.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie.         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 06-06-2012 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2012 13:17