herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Posiedzenia komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniach 27-31.01.2012r.

Dnia 31.01.2012r. godz. 12.00  Komisja Oświaty Kultury , Zdrowia i Sportu

          Temat : 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej :
1)    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
2)    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na lata 2012-2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
3)    Projekt  uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu
                      2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r  oraz opracowanie planu pracy
                           na 2012r.

Dnia 27 . 01. 2012r. godz. 10.00  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                 
         Temat : 1. Omówienie projektów uchwał  na  XIV sesję Rady Miejskiej
                             
                       2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r oraz ustalenie planu pracy
                              komisji na 2012r.

Dnia 30 . 11. 2012r. godz. 10.00  Komisja Handlu Usług i Porządku Publicznego

    Temat : 1. Zapoznanie się z  projektami uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej
       2. Sprawozdanie z działalności komisji za 2011 oraz ustalenie planu pracy
               komisji na 2012r.


Dnia 30 . 01. 2012r. godz. 12.00  Komisja Budżetu , Inwestycji i Mienia Komunalnego

       Temat : 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję RM Wąsosza :
4)     Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Świniary 10 .
5)    Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości pomieszczenia mieszkalnego w Wąsoszu przy ul. Zacisze 10.
6)    Projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2012r.
                       2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 oraz ustalenie planu pracy
                           Komisji na 2012r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 27-01-2012 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2012 08:47