Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 315/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Wąsosza nr 287/12 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu na lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz 2013-01-16 13:49
Zarządzenie nr 314/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 2012-12-21 11:43
Zarządzenie nr 313/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2013 2012-12-21 11:42
Zarządzenie nr 312/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni handlowej 36 m2 oraz magazynowej 28,80 m2, położonego na działce nr 9 w obrębie miejscowości Ługi 2012-12-21 11:38
Zarządzenie nr 311/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 277/12 z dnia 06 listopada 2012r. dot. wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-12-21 11:36
Zarządzenie nr 310/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz powołania komisji na dzierżawę na okres 10 lat część działki nr 378/1 o pow. 0,01 ha z przeznaczeniem na cele warzywnicze oraz ogrody i ogródki przydomowe oraz budynek gospodarczy o wielkości 30 m2, położone w obrębie Wąsosza 2012-12-21 11:35
Zarządzenie nr 309/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji placówek oświatowych objętych systemem oświaty, prowadzonych przez Gminę Wąsosz w roku szkolnym 2012/2013 oraz na rok szkolny 2013/2014 2013-01-08 12:10
Zarządzenie nr 308/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zaniechania wykonania prawa pierwokupu 2012-12-12 10:39
Zarządzenie nr 307/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej 2012-12-12 10:38
Zarządzenie nr 306/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 707/1 o pow. 0,5007ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-12-12 10:37
Zarządzenie nr 305/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszy za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2012-12-12 10:35
Zarządzenie nr 304/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2012-12-12 10:32
Zarządzenie nr 303/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2012-12-12 09:47
Zarządzenie nr 302/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2012-12-12 09:42
Zarządzenie nr 301/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie zaniechania wykonania prawa pierwokupu 2012-12-12 09:40
Zarządzenie nr 300/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od osoby fizycznej 2012-12-12 09:39
Zarządzenie nr 299/12 z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2012-12-12 09:11
Zarządzenie nr 298/12 z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 447/2 o pow. 0,0224ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-12-12 09:10
Zarządzenie nr 297/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-12-12 09:08
Zarządzenie nr 296/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad koordynacji kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych 2012-11-27 09:54
Zarządzenie nr 295/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac bilansowych nad sprawozdaniem finansowym za 2012 rok 2012-11-26 11:58
Zarządzenie nr 294/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2012 roku 2012-11-26 11:56
Zarządzenie nr 293/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-12-19 12:59
Zarządzenie nr 292/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-12-19 12:53
Zarządzenie nr 291/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-26 09:42
Zarządzenie nr 290/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-26 09:39
Zarządzenie nr 289/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-26 09:38
Zarządzenie nr 288/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty stanowiące własność gminy Wąsosz 2012-11-26 09:37
Zarządzenie nr 287/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Wąsosz 2012-11-26 09:36
Zarządzenie nr 286/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-11-21 11:14
Zarządzenie nr 285/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2012-11-21 11:14
Zarządzenie nr 284/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Wąsosza 2012-11-21 11:14
Zarządzenie nr 283/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-11-21 10:57
Zarządzenie nr 282/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-11-20 14:12
Zarządzenie nr 281/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2012-11-20 14:11
Zarządzenie nr 280/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2013 rok 2012-11-15 14:16
Zarządzenie nr 279/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2013 -2023 2012-11-15 14:15
Zarządzenie nr 278/12 z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-12 11:42
Zarządzenie nr 277/12 z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-12 11:40
Zarządzenie nr 276/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-11-12 11:39
Zarządzenie nr 275/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-06 10:46
Zarządzenie nr 274/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-11-06 10:45
Zarządzenie nr 273/12 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2012-10-19 14:09
Zarządzenie nr 272/12 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2012-10-19 14:09
Zarządzenie nr 271/12 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2012-10-19 14:06
Zarządzenie nr 270/12 z dnia 05 października 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 204/12 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i zasad wynajmu lokalu socjalnego na stadionie sportowym przy ul. Korczaka 10 w Wąsoszu 2012-10-12 09:25
Zarządzenie nr 269/12 z dnia 05 października 2012 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2012-10-12 08:43
Zarządzenie nr 268/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-10-12 08:42
Zarządzenie nr 267/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2012-10-10 12:43
Zarządzenie nr 266/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany stawki procentowej z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2012-10-10 12:41
Zarządzenie nr 265/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-10-10 12:39
Zarządzenie nr 264/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-09-21 12:02
Zarządzenie nr 263/12 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2012-09-17 13:30
Zarządzenie nr 262/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2013 2012-09-05 13:29
Zarządzenie nr 261/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia w drodze II rokowań nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 361/11 o pow. 0,0730ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-09-05 13:26
Zarządzenie nr 260/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia IV ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 208 o pow. 0,0259ha, obręb Wąsosz 2012-09-05 13:25
Zarządzenie nr 259/12 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-08-27 09:35
Zarządzenie nr 258/12 z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-09-05 09:46
Zarządzenie nr 257/12 z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-08-07 09:44
Zarządzenie nr 256/12 z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-08-07 09:43
Zarządzenie nr 255/12 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 2012-08-07 08:35
Zarządzenie nr 254/12 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2012-08-07 07:34
Zarządzenie nr 253/12 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 2012-08-07 07:30
Zarządzenie nr 252/12 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-09-05 09:46
Zarządzenie nr 251/12 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-07-16 12:18
Zarządzenie nr 250/12 z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia rokowań po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 361/11 o pow. 0,0730ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-07-11 10:09
Zarządzenie nr 249/12 z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013 2012-07-11 10:09
Zarządzenie nr 248/12 z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2012-07-04 10:51
Zarządzenie nr 247/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-07-04 10:50
Zarządzenie nr 246/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-07-04 09:20
Zarządzenie nr 245/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-07-04 09:19
Zarządzenie nr 244/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-07-04 09:13
Zarządzenie nr 243/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-06-29 10:20
Zarządzenie nr 242/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie stypendiów dla uczniów w 2012 r. 2012-06-29 10:18
Zarządzenie nr 241/12 z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-06-13 12:22
Zarządzenie nr 240/12 dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzeń Burmistrza Wąsosza nr 508/10 z dnia 02 sierpnia 2010r. i nr 238/08 z dnia 10 października 2008r 2012-06-01 10:20
Zarządzenie nr 239/12 dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-06-01 10:19
Zarządzenie nr 238/12 dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu 2012-06-01 10:17
Zarządzenie nr 237/12 dnia 04 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-05-09 13:16
Zarządzenie nr 236/12 dnia 04 maja 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-05-09 13:17
Zarządzenie nr 235/12 dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wypożyczenie kajaka z wypożyczalni gminnej 2012-05-07 13:51
Zarządzenie nr 234/12 dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-05-07 13:49
Zarządzenie nr 233/12 dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia nieruchomości od osoby fizycznej 2012-04-30 15:19
Zarządzenie nr 232/12 dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-04-24 14:46
Zarządzenie nr 231/12 dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-20 10:52
Zarządzenie nr 230/12 dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-20 10:50
Zarządzenie nr 229/12 dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-20 10:31
Zarządzenie nr 228/12 dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-04-20 10:29
Zarządzenie nr 227/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wąsosza Nr 540/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Wąsosz oraz Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-04-20 10:26
Zarządzenie nr 226/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-20 10:24
Zarządzenie nr 225/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza z dnia 10 lutego 2012r. nr 198/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 361/14 o pow. 0,1035 ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-04-20 10:01
Zarządzenie nr 224/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-03 14:40
Zarządzenie nr 223/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-03 14:40
Zarządzenie nr 222/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-03 14:38
Zarządzenie nr 221/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-03 14:27
Zarządzenie nr 220/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-02 15:10
Zarządzenie nr 219/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-04-02 15:09
Zarządzenie nr 218/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-04-02 15:07
Zarządzenie nr 217/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-04-02 15:06
Zarządzenie nr 216/12 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminie Wąsosz na rok 2012 2012-04-02 14:13
Zarządzenie nr 215/12 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2012 dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza 2012-04-02 14:12
Zarządzenie nr 214/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących 2012-04-02 14:10
Zarządzenie nr 213/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia 2012-04-02 14:02
Zarządzenie nr 212/12 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-03-29 09:02
Zarządzenie nr 211/12 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-03-29 09:01
Zarządzenie nr 210/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie użyczenia mienia komunalnego 2012-03-29 08:59
Zarządzenie nr 209/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkalnych Miasta i Gminy Wąsosz 2012-03-20 13:42
Zarządzenie nr 208/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-03-20 13:40
Zarządzenie nr 207/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-03-20 13:39
Zarządzenie nr 206/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-03-20 13:38
Zarządzenie nr 205/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za wydzierżawienie miejsca na placu targowym miasta Wąsosz 2012-03-20 13:37
Zarządzenie nr 204/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i zasad wynajmu lokalu socjalnego na stadionie sportowym przy ul. Korczaka 10 w Wąsoszu 2012-03-20 13:36
Zarządzenie nr 203/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 155/11 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2012-03-14 14:34
Zarządzenie nr 202/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-03-14 14:33
Zarządzenie nr 201/12 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-03-07 12:55
Zarządzenie nr 200/12 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia piątego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-02-27 14:49
Zarządzenie nr 199/12 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-02-27 14:49
Zarządzenie nr 198/12 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 361/14 o pow. 0,1035 ha położonej w obrębie Wąsosza 2012-02-20 11:38
Zarządzenie nr 197/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2012-02-20 11:34
Zarządzenie nr 196/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2011 rok 2012-02-09 12:15
Zarządzenie nr 195/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 09:59
Zarządzenie nr 194/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Wąsosz, wykorzystywanych do działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej. 2012-01-27 09:57
Zarządzenie nr 193/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-27 09:56
Zarządzenie nr 192/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 09:52
Zarządzenie nr 191/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 09:29
Zarządzenie nr 190/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 09:28
Zarządzenie nr 189/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 08:30
Zarządzenie nr 188/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 08:29
Zarządzenie nr 187/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 08:26
Zarządzenie nr 186/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 08:16
Zarządzenie nr 185/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 144/11 z dnia 17 listopada 2011 r. dot. wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-27 08:15
Zarządzenie nr 184/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-27 08:12
Zarządzenie nr 183/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-01-27 08:11
Zarządzenie nr 182/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-26 11:45
Zarządzenie nr 181/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-26 11:44
Zarządzenie nr 180/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-26 11:43
Zarządzenie nr 179/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-26 11:42
Zarządzenie nr 178/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-01-05 10:30
Zarządzenie nr 177/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2012-01-05 10:28
Zarządzenie nr 176/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego 2012-01-05 10:26
Zarządzenie nr 175/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego 2012-01-05 10:25
Zarządzenie nr 174/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wąsosza nr 117/11 z dnia 05 września 2011r. dot. wydzierżawienia mienia komunalnego 2012-01-05 10:22
Zarządzenie nr 173/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń na rok 2012 2012-01-05 10:21