Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 13 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.
2 WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
3 Pismo REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2021 r. - WOOŚ.4221.89.2021.AW.2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Piskorzyna-Wąsosz
4 Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - rozbudowa instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów z modernizacją instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w nowobudowanej hali sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka
5 Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej oznaczonej ewidencyjnie nr działki 41 o pow. 0,02ha obręb Wrząca Wielka
6 Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana na działce : nr 108 obręb Wąsosz
7 Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz
8 Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów z modernizacją instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w nowobudowanej hali sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka zlokalizowanego na terenie dz. nr 117/5 obręb Rudna Mała, gm. Wąsosz
9 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.02.2021 - Działka nr 312, obręb Świniary
10 Wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: w obrębie miejscowości Czeladź Wielka na działkach nr 767/21, 767/22, planuje się zmianę zagospodarowania terenu na zabudowę usług podstawowych, ponadpodstawowych, usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, utworzenie kompleksu aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Czeladź Wielka czyli wykonania zadań własnych gminy na poziomie podstawowym