Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa: telekomunikacyjny obiekt budowlany, stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 183 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz
2 Petycja z dnia 27.11.2020 r.
3 Protokół Nr XXVII/20 Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r.
4 POSTANOWIENIE - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 9/2 w obrębie m. Sułów Wielki, gm. Wąsosz
5 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 140/1 w obrębie m. Rudna Wielka, gm. Wąsosz
6 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowej kopalni złoża kruszywa naturalnego BARANOWICE realizowanej na dz. nr 27 w obrębie BARANOWICE, gm. Wąsosz
7 Uchwała nr XXVIII/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
8 Uchwała nr XXVIII/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok
9 Uchwała nr XXVIII/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032
10 Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2021