Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.01.2022 - Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 36B w miejscowości Kamień Górowski
2 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz
3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna-Wąsosz
4 Raport o stanie gminy Wąsosz w 2021 roku
5 Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 198/9 o pow. 0,0820ha położona w obrębie Wąsosz, gm. Wąsosz.
6 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: Budowa: linii kablowej nN 0,4k, wraz ze złączem kablowym i skrzynką kablowa SK6, realizowana na działkach nr 109/5, 144, 78, 79, w obrębie miejscowości Wąsosz gmina Wąsosz
7 Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na wynajem cz. dz. nr 109/76 o pow. 19,80 m2 obręb Wąsosz
8 Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji: Zmiana zakresu zbieranych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej oraz rozbudowa i modernizacja miejsc magazynowania odpadów celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
9 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 r.
10 Zarządzenie nr 639/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przydziału w ramach umowy najmu lokalu socjalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz