Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.14.2019 - Działka nr 62/3, obręb Świniary
2 Zakończenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości przekraczającej 10 m3/h realizowanej na dz. nr 49 w obrębie Sułów Wielki, gm. Wąsosz
3 Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: "w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Wąsosz
4 Zarządzenie nr 202/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia komunalnego
5 Zarządzenie nr 201/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok
6 Zarządzenie nr 200/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego
7 Zarządzenie nr 199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 664/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza
8 Zarządzenie nr 198/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy i Kierowników Referatów do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism
9 Zarządzenie nr 197/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem
10 Zarządzenie nr 196/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie najmu mienia komunalnego