herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Mapa biuletynu

MENU PODMIOTOWE
|___
Urząd Miejski Wąsosza
|___Dane teleadresowe
|___Skarbnik Gminy
|___Sekretarz Gminy
|___Statut Urzędu Miejskiego Wąsosza
|___Regulamin organizacyjny
|___Schemat organizacyjny
|___Rejestry i ewidencje
|___Wykaz pracowników urzędu
Burmistrz Wąsosza
|___Kompetencje Burmistrza Wąsosza
|___Zarządzenia Burmistrza Wąsosza
      |___KADENCJA 2018-2023
      |___KADENCJA 2014-2018
            |___ROK 2018
            |___ROK 2017
            |___ROK 2016
            |___ROK 2015
            |___ROK 2014
      |___KADENCJA 2010-2014
            |___ROK 2014
            |___ROK 2013
            |___ROK 2012
            |___ROK 2011
            |___ROK 2010
      |___ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WĄSOSZA PODJĘTYCH DO DNIA 01.12.2010 ROKU
      |___ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WĄSOSZA PODJĘTYCH DO DNIA 31.12.2009 ROKU
|___Oświadczenia majątkowe
|___Prawo miejscowe
|___Petycje
      |___Petycje
|___Porozumienia
|___Centralny Rejestr Umów zawartych przez gminę Wąsosz
Rada Miejska Wąsosza
|___Statut Gminy Wąsosz
|___Kompetencje Rady Miejskiej
|___Skład Rady Miejskiej Wąsosza
|___Komisje stałe
|___Projekty uchwał
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___KADENCJA 2018-2023
      |___KADENCJA 2014-2018
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
      |___KADENCJA 2010-2014
            |___ Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___ROK 2010
      |___ARCHIWUM UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH DO DNIA 10.11.2010 ROKU
      |___ARCHIWUM UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH DO DNIA 31.12.2009 ROKU
|___Petycje
|___Plan pracy Rady Miejskiej
|___Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza
|___Posiedzenia Komisji
|___Posiedzenia Rady Miejskiej
      |___Głosowania radnych
      |___Transmisje i nagrania posiedzeń
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
      |___ Oświadczenia za 2017 rok
      |___Oświadczenia za 2016 rok
      |___Oświadczenia za 2015 rok
      |___Oświadczenia za 2014 rok
      |___ Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014
      |___Oświadczenia za 2013 rok
      |___Oświadczenia za 2012 rok
      |___Oświadczenia za 2011 rok
      |___Oświadczenia za 2010 rok
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
      |___Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010
      |___Oświadczenia za 2009 rok
      |___Oświadczenia za 2008 rok
      |___Oświadczenia za 2007 rok
      |___Oświadczenia za 2006 rok
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010
      |___Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2002-2006
      |___Oświadczenia za 2005 rok
      |___Oświadczenia za 2004 rok
      |___Oświadczenia za 2003 rok
      |___Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
|___Prawo miejscowe
|___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      |___KADENCJA 2018-2023
      |___KADENCJA 2014-2018
      |___KADENCJA 2010-2014
            |___ROK 2014
            |___ROK 2013
            |___ROK 2012
            |___ROK 2011
            |___ROK 2010
      |___Rok 2010
      |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej w okresie 2006-2009
|___Kadencja 2006-2010
|___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2010-2014
|___Kadencja 2014-2018
Jednostki gminne
|___Jednostki organizacyjne gminy
|___Jednostki pomocnicze
MENU PRZEDMIOTOWE
|___
Informacje
|___Informacje dla osób z niepełnosprawnościami
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
|___Prawo miejscowe
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe
|___Nieruchomości
      |___Przetargi na zbycie, wydzierżawienie, wynajem nieruchomości
      |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę, zamiany
      |___Scalenia gruntów
      |___Ogłoszenia Burmistrza Wąsosza
      |___ARCHIWUM
|___Sprzedaż środków trwałych
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Kierownictwo oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Oświadczenia za 2017 rok
            |___Oświadczenia za 2016 rok
            |___Oświadczenia za 2015 rok
            |___Oświadczenia za 2014 rok
            |___Oświadczenia za 2013 rok
            |___Oświadczenia za 2012 rok
            |___Oświadczenia za 2011 rok
            |___Oświadczenia za 2010 rok
            |___Oświadczenia za 2009 rok
            |___Oświadczenia za 2008 rok
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Oświadczenia za 2017 rok
            |___Oświadczenia za 2016 rok
            |___Oświadczenia za 2015 rok
            |___Oświadczenia za 2014 rok
            |___Oświadczenia za 2013 rok
            |___Oświadczenia za 2012 rok
            |___Oświadczenia za 2011 rok
            |___Oświadczenia za 2010 rok
            |___Oświadczenia za 2009 rok
            |___Oświadczenia za 2008 rok
      |___Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
            |___Oświadczenia za 2017 rok
            |___Oświadczenia za 2016 rok
            |___Oświadczenia za 2015 rok
            |___Oświadczenia za 2014 rok
            |___Oświadczenia za 2013 rok
            |___Oświadczenia za 2012 rok
            |___Oświadczenia za 2011 rok
            |___Oświadczenia za 2010 rok
            |___Oświadczenia za 2009 rok
            |___Oświadczenia za 2008 rok
      |___Archiwum oświadczeń majątkowych z okresu 2004-2007
|___Programy, plany, strategie
      |___Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wąsosz
|___Planowanie przestrzenne
      |___ARCHIWUM
|___Zarządzanie kryzysowe
|___Ochrona środowiska
      |___Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
      |___Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
            |___ROK 2019
            |___ROK 2018
            |___ROK 2017
|___Nabory na wolne stanowiska
      |___Aktualne oferty pracy
      |___Archiwum ofert pracy
|___Przebieg i efekty kontroli
      |___Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej
|___Informacje nieudostępnione
|___Narodowy Spis Powszechny
|___Sport - dofinansowanie
|___Rejestr instytucji kultury
|___Ankiety, raporty
|___Ochrona pieszych
|___Gospodarka odpadami komunalnymi
|___Pomoc prawna
|___Klauzula Informacyjna
|___Ogłoszenia, komunikaty
Finanse
|___Podatki i opłaty lokalne
      |___Podatek od nieruchomości
      |___Podatek rolny
      |___Podatek leśny
      |___Podatek od środków transportowych
      |___Opłata od posiadania psów
      |___Opłata targowa
      |___Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
|___Mienie komunalne
|___Budżet Gminy
      |___Budżet 2017 r.
      |___Budżet 2016 r.
      |___Budżet 2015r.
      |___Budżet 2014r.
      |___Budżet 2013r.
      |___Budżet 2012r.
      |___Budżet 2011r.
      |___Budżet 2010r.
      |___Budżet 2009 r.
      |___Budżet 2008 r.
|___Działalność pożytku publicznego
|___Ulgi, odroczenia, umorzenia, pomoc publiczna
|___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
|___Dane do faktury oraz przelewu
|___Sprawozdania
      |___Sprawozdania finansowe
            |___ROK 2018
            |___ROK 2017
      |___Sprawozdania budżetowe
Wybory
|___Referendum 2015
|___Wybory 2015
      |___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|___Wybory 2014
      |___Wybory Samorządowe
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
|___Wybory 2011
      |___Informacje dla osób niepełnosprawnych
|___Wybory 2010
      |___Wybory Samorządowe
            |___Wyniki Wyborów Samorządowych 2010
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|___Wybory ławników 2011
|___Wybory ławników 2016
|___Wybory 2018